Etymologia imion, nazwisk i nazw miejscowych

Poradnia nasza z założenia zajmuje się kwestiami poprawności językowej, otrzymuje wiele pytań i te właśnie zagadnienia zajmują nas bez reszty, dlatego też zaprzestaliśmy wypowiadania się na temat pochodzenia poszczególnych nazwisk czy imion, ponieważ większość z tych nazw własnych odnotowują odpowiednie słowniki dostępne w bibliotekach.

Poniżej przedstawiamy listę przydatnych słowników onomastycznych:

Słowniki imion i nazwisk
Słowniki nazw geograficznych


Słowniki imion i nazwisk

Bubak J., Księga naszych imion, Wrocław 1993.
Fros H., Sowa F., Twoje imię. Przewodnik onomastyczno-hagiograficzny, Kraków 1975.
Grzenia J., Nasze imiona, Warszawa 2002.
Grzenia J., Słownik imion, Warszawa 2002.
Rospond S., Słownik geograficzny Śląska i nazwisk śląskich, Opole 1959.
Rospond S., Słownik nazwisk śliskich, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967.
Rymut K., Nazwiska Polaków. Słownik etymologiczno-historyczny, Wrocław 1991.
Tomczak L., Słownik odapelatywnych nazwisk Polaków, Wrocław 2003.
Słownik staropolskich nazw osobowych, red. W. Taszycki, Wrocław 1965-1987.
Malec, Kraków 1995-2000.
Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, red. A. Cieślikowa i M. Malec, Kraków 1995-2000.
Na górę strony

Słowniki nazw geograficznych

Grzenia J., Słownik nazw geograficznych z odmianą i wyrazami pochodnymi, Warszawa 2008.
Słownik nazw miejscowości i mieszkańców, red. nauk. M. Łaziński, red. prowadzący A. Kubiak-Sokół, oprac. haseł A. Kubiak-Sokół, K. Pawlaczyk, A. Wesołek, L. Wiśniakowska, Warszawa 2007.
Malec M., Słownik etymologiczny nazw geograficznych Polski, Warszawa 2003.
Rospond S., Słownik etymologiczny miast i gmin PRL, Wrocław 1984.
Rospond S., Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska, Wrocław-Warszawa-Opole 1970-1991.
Rospond S., Słownik geograficzny Śląska i nazwisk śląskich, Opole 1959.
Rymut K., Nazwy miast Polski, Wrocław 1980.
Nazwy miejscowe Polski. Historia - pochodzenie - zmiany, red. K. Rymut, t. 1-5 (do Ky), Kraków 1996-2003.
Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska, red. S. Sochacka, Opole 1994.
Warchoł S., Nazwy miast Lubelszczyzny, Lublin 1964.
Nazwy miast Pomorza Gdańskiego, red. H. Górnowicz i Z. Brocki, wyd. 2 popr. i poszerz. pod red. Edwarda Brezy i Jerzego Tredera, Gdańsk 1999.
Zierhofferowie Z. K., Nazwy miast Wielkopolski, Poznań 1987.
Pawłowski E., Nazwy miejscowości Sądecczyzny, t. 1, Nazwy miast, wsi, przysiółków oraz dzielnic miejskich i wiejskich, Wrocław 1971.
Kopertowska D., Nazwy miejscowe województwa kieleckiego: nazwy miast i wsi, nazwy części miast i wsi oraz nazwy alei, placów, ulic i osiedli mieszkaniowych, Kraków 1984.
Kopertowska D., Nazwy miejscowe województwa radomskiego: nazwy miast i wsi, nazwy części miast i wsi oraz nazwy osiedli mieszkaniowych, placów, alei i ulic, Kielce 1994.
Polskie nazwy własne. Encyklopedia, red. E. Rzetelska-Feleszko, Warszawa-Kraków 1998.
Słowiańska onomastyka. Encyklopedia, red. E. Rzetelska-Feleszko i A. Cieślikowa przy współudziale J. Dumy, t. 1-2, Warszawa-Kraków 2002-2003.
Toponimia i oronimia, red. A. Cieślikowa i B. Czopek-Kopciuch, Kraków 2001.
Na górę strony