Inne poradnie językowe

W Polsce działa kilka poradni językowych. Oto łącza do niektórych z nich:

Poradnia Językowa PWN
Telefoniczna i Internetowa Poradnia Językowa Uniwersytetu Warszawskiego
Telefoniczna i Internetowa Poradnia Językowa Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
Telefoniczna Poradnia Językowa Uniwersytetu Gdańskiego
Telefoniczna i Internetowa Poradnia Językowa Uniwersytetu Szczecińskiego
Telefoniczna Poradnia Językowa Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu