Najczęściej zadawane pytania (229) Ortografia (592) Interpunkcja (198) Wymowa (69) Znaczenie (264) Etymologia (306) Historia języka (26) Składnia (336) Słowotwórstwo (139) Odmiana (333) Frazeologia (133) Poprawność komunikacyjna (190) Nazwy własne (439) Wyrazy obce (90) Grzeczność językowa (41) Różne (164) Wszystkie tematy (3320)
w:
Uwaga! Można wybrać dział!
Interpunkcja2005-02-25
W książce pt. Pamiętnik narkomanki napotkałem na zdania, co do których mam wątpliwości, czy są one poprawne pod względem interpunkcyjnym. Pierwsze: Właściwie to chodziłam po ulicach nie bardzo wiedząc, co mam z tą wolnością zrobić. Drugie: Byli tam prawie wszyscy ci sami co wczoraj. Wydaje mi się, że w pierwszym zdaniu po ulicach i w drugim zdaniu po sami powinny być przecinki. Czy mam rację? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Tak, w tych miejscach powinny się znajdować przecinki.
Katarzyna Wyrwas
Interpunkcja2005-02-21
Czy w zdaniu: Król wspierał licznych artystów m.in. Klemensa Janickiego, Łukasza Górnickiego oraz Kochanowskiego powinien być przecinek postawiony przed m.in. czy w ogóle nie powinno się go postawić?
Przed wyrażeniem wprowadzającym wyliczenie, takim jak między innymi (m.in.) powinno się umieszczać przecinek.
Katarzyna Wyrwas
Interpunkcja2005-02-21
Uprzejmie proszę o wydanie porady językowej w sprawie poprawności zwrotów: Szanowny Panie z wykrzyknikiem i przecinkiem na końcu oraz bez żadnego znaku interpunkcyjnego. Wszystkie wyżej wymienione formy są używane. Wydaje mi się, że w języku polskim na końcu zwrotu typu Szanowny Panie powinien znajdować się wykrzyknik. Ostatnio dość często jest on zastępowany przecinkiem. Zostało to prawdopodobnie zaczerpnięte z kultury zachodniej. Która z form jest poprawna (lub może obie: wykrzyknik i przecinek) oraz czy może zabraknąć znaku interpunkcyjnego na końcu takiego zwrotu?
Po zwrocie powitalnym można postawić wykrzyknik lub też przecinek. Jeśli postawimy wykrzyknik, dalszą część listu rozpoczynamy wielką literą, po przecinku natomiast należy list rozpocząć małą literą. Wykrzyknik jest uznawany za oznakę emocjonalnego stosunku nadawcy do adresata, dlatego też nie jest zalecany w komunikacji oficjalnej (poleca się raczej stosowanie przecinka). W korespondencji prywatnej poprawne są oba sposoby zapisu. Zwrot adresatywny typu Szanowny Panie nie może jednak być pozostawiony bez żadnego znaku interpunkcyjnego.
Aldona Skudrzyk i Katarzyna Wyrwas
Interpunkcja2005-02-18
Dzień dobry! Proszę o wyjaśnienie poprawności interpunkcyjnej w następującym zdaniu: Żeglując po Morzu Sycylijskim przybiły statki Odyseusza do ziemi ze wszech miar urodzajnej, na której wypasały się nieprzeliczone stada kóz i owiec. Wydaje mi się, że po Morzu Sycylijskim powinien być przecinek, albowiem jest to wypowiedzenie z imiesłowowym równoważnikiem zdania. Proszę o wyjaśnienie moich wątpliwości. Z góry dziękuję.
Nieodmienny imiesłów przysłówkowy współczesny na -ąc jest w zdaniu złożonym ośrodkiem kolejnego wypowiedzenia, tzw. imiesłowowego równoważnika zdania, i jako jednostka składniowa oddzielany jest przecinkami (zob. regułę 367 zasad pisowni polskiej).
Katarzyna Wyrwas
Interpunkcja2005-01-12
Dzień dobry! Chciałam rozstrzygnąć problem stawiania przecinka przed oraz. Słyszałam, że wprowadzono niedawno obowiązek stawiania przecinka przed oraz. Czy to prawda?
Nic mi o takim „obowiązku” nie wiadomo! Zasady interpunkcji polskiej mówią, że zasadniczo przed spójnikiem oraz przecinka się nie stawia, chyba że oraz łączy zdania współrzędne w zdaniu złożonym, a między nimi znajduje się zdanie podrzędne, np. Dostał w prezencie rower, o którym marzył, oraz trochę słodyczy, Zdanie podrzędne o którym marzył musi zostać wydzielone przecinkami, nawet jeżeli oznaczałoby to postawienie przecinka przed spójnikiem oraz (a nieraz nawet przed i).
Katarzyna Wyrwas
Interpunkcja2005-01-10
Czy w zdaniu Ewa, zobacz, jaka wspaniała oferta! potrzebny jest drugi przecinek - przed wykrzyknieniem jaka wspaniała oferta?
Drugi przecinek jest konieczny, bo ma oddzielić zdanie podrzędne. Inna powinna być forma imienia, ponieważ wołacz brzmi Ewo!
Katarzyna Wyrwas
Interpunkcja2005-01-07
Gdzie należy postawić przecinki w zdaniach: To co pierwsze wymaga rozważenia na pierwszym miejscu. To co mniejsze nie może być wzorem dla tego co większe. Proszę o radę i z góry dziękuję. Halina
W obu zdaniach przecinkami oddzielamy zdanie podrzędne od zdania nadrzędnego, a więc – To, co pierwsze, wymaga rozważenia na pierwszym miejscu. To, co mniejsze, nie może być wzorem dla tego, co większe.
Katarzyna Wyrwas
Interpunkcja2004-12-14
Szanowni Państwo, chciałabym zapytać o to, czy w następującym zapisie: W piątek, 17 lipca 1997 r. firma przystąpiła... przecinek po słowie piątek jest uzasadniony?
W zdaniu tym przecinek nie jest konieczny, ponieważ informacja o dniu tygodnia jest integralną częścią wypowiedzi. Poprawna jest również wersja z dwoma przecinkami: W piątek, 17 lipca, firma..., a przecinek w tym miejscu pojawia się być może pod wpływem języka mówionego, gdyż mówiąc, często oddzielamy pauzą poszczególne człony zdania.
Romualda Piętkowa
Interpunkcja2004-12-14
Czy na końcu zdania Wystąpienie Prezesa Zarządu ERA Sp. z o.o. stawiamy jeszcze kropkę po skrócie nazwy firmy? Czy jest to błąd?
Jeśli skrót z kropką {tu: Sp. z o.o.) znajduje się na końcu zdania, to kropka owa staje się jednocześnie znakiem interpunkcyjnym kończącym to zdanie. Drugiej kropki nie trzeba, byłby to błąd.
Katarzyna Wyrwas
Interpunkcja2004-12-11
Czy zdanie: Kiedy twoje dzieci domagają się zapewnienia, że bajkowa postać roznosząca te wszystkie cudowne prezenty, rzeczywiście istnieje, i że ich nie okłamujecie - to, jeśli zdecydujesz wreszcie powiedzieć prawdę, dostrzeżesz w ich oczach smutek i rozczarowanie jest poprawne pod względem stylistycznym i interpunkcyjnym?
Zdanie jest nieco przydługie i trochę zbyt skomplikowane składniowo, ale poprawne. Pominąć należy jedynie przecinek przed rzeczywiście istnieje.
Katarzyna Wyrwas
Interpunkcja2004-12-11
Kiedy stawiamy przecinki przed czy?
Czy wymaga użycia przecinka, kiedy wprowadza różnego typu zdania podrzędne, np. Nie pamiętał, czy zabrał klucze. Jeśli czy łączy zdania składowe współrzędne i wyraża wymienność albo wyłączanie się członów, nie stawia się przed nim przecinka, np. Drzemał czy udawał, że drzemie. Stawia się natomiast przecinek przez czy podwojonym, np. Czy drzemał, czy udawał, że drzemie (zob. J. Podracki Słownik interpunkcyjny).
Katarzyna Wyrwas
Interpunkcja2004-12-11
Chciałabym się dowiedzieć, czy powinno się pisać przecinki przed ale i a?
Przed spójnikami ale i a umieszczamy przecinki, ponieważ zwykle rozpoczynają one zdania współrzędnie złożone przeciwstawne, czyli przeciwstawiają pewne treści treściom innym, np. Pojechałabym, ale mi się nie chce. Ty pójdziesz górą, a ja dołem. Spójnik a może również mieć funkcję łączenia treści i występować zamiast i, dlatego wtedy nie stawiamy przed nim przecinka, np. Znalazł się między młotem a kowadłem. Spór między Janem a Piotrem. Jak stwierdza jednak J. Podracki w Słowniku interpunkcyjnym, jest to w wielu przypadkach użycie nieco przestarzałe, por. Słowik śpiewał cicho a łagodnie. Nie stawiamy również przecinka przed a występującego przed wyrazami powtarzanymi, wzmagającymi ekspresję wypowiedzi, np. wcale a wcale, taki a taki lekarz przyjmuje w takich a takich godzinach.
Katarzyna Wyrwas
Interpunkcja2004-12-11
Główna reguła odnosząca się stosowania imiesłowów przymiotnikowych w zdaniach polega na braku przecinków ze względu na ich funkcję składniową. Czy jednak w zadaniu: Jest to więc znany w literaturze przedmiotu klasyczny problem godzenia ról zawodowych i rodzinnych w przypadku kobiet nabierający szczególnego znaczenia i nazywany też konfliktem produkcji i reprodukcji nie powinno się wydzielić przecinkami fragmentu w przypadku kobiet nabierający szczególnego znaczenia? Bardzo proszę o odpowiedź. Dziękuję.
Cytowany fragment można wydzielić przecinkami, ale proponowałabym usunięcie spójnika i, ponieważ – o ile dobrze rozumiem – część zdania rozpoczynana od imiesłowu nazywany kontynuuje początkowy wątek myślowy skupiony wokół rzeczownika problem. Pozostawienie i wraz z oddzieleniem fragmentu w przypadku... tylko z jednej strony sugerowałoby, że ‘problem nabiera szczególnego znaczenia i nazywany jest...’. Pozostawienie natomiast i oraz postawienie przecinka również przed nim skutkuje utworzeniem niezbyt dobrze zbudowanego zdania rozerwanego przez wydzielony przecinkami fragment - Jest to więc znany w literaturze przedmiotu klasyczny problem godzenia ról zawodowych i rodzinnych i nazywany też konfliktem produkcji i reprodukcji.
Katarzyna Wyrwas
Interpunkcja2004-12-06
Czy w zdaniu Są nimi takie kategorie, jak: ludzie, miejsce i czas przed jak na pewno stawiamy przecinek?
W wyliczeniu z jak przed wyrazem tym na pewno stawiamy przecinek.
Katarzyna Wyrwas
Interpunkcja2004-12-06
W zdaniu Generalne pytania współczesnych studiów selekcyjnych brzmią: jaki obraz rzeczywistości przedstawiają media? jakie czynniki są odpowiedzialne za tenże obraz? co się rzeczywiście dzieje? po każdym pytajniku stawiać przecinek, a na końcu zdania, po ostatnim pytajniku, postawić kropkę?
Czy w zdaniu Problemy wiążą się z empiryczną weryfikacją efektów integracyjnych: jak i za pomocą jakich narzędzi mierzyć integrację?... podobne pytanie do poprzedniego - czy na końcu po pytajniku postawić należy przecinek?
Przy wyliczaniu kolejnych pytań zakończonych znakiem zapytania po znaku tym stawiamy przecinek, a po pytaniu zamykającym ciąg wyliczeniowy kończącym się znakiem zapytania stawiamy kropkę (zob. Jerzy Podracki Słownik interpunkcyjny PWN).
Katarzyna Wyrwas
Interpunkcja2004-12-06
Czy w języku angielskim cudzysłowy stawia się u góry: ...?
Tak, angielski cudzysłów wygląda tak: "...", w polszczyźnie natomiast mamy cudzysłów taki: „...”.
Katarzyna Wyrwas
Interpunkcja2004-12-02
Nazwy niektórych obiektów piszemy w cudzysłowie. Proszę mi powiedzieć, czy nazwy kin typu Cinema City, Helios też koniecznie trzeba umieszczać w cudzysłowie? Dziękuję.
Nazwy własne obiektów (jak również partii politycznych) pisze się wielką literą i już taki zapis wskazuje dostatecznie, że jest to nazwa własna. Niekiedy ujmuje się w cudzysłów nazwy różnych obiektów, np. kin, statków, samolotów, sklepów itp., ale nie jest to konieczne.
Katarzyna Wyrwas
Interpunkcja2004-12-01
Czy stawiamy przecinek w takim przypadku: chyba, że?
Przecinek stawiamy przecinek w takim przypadku przed całym chyba, że, np. Przyjdę, chyba że będzie padać.
Katarzyna Wyrwas
Interpunkcja2004-11-18
Czy w przypadku konieczności przeniesienia do następnego wiersza - w tekście publikowanym - drugiego członu nazwiska złożonego, np. Kaden-Bandrowski, należy powtórzyć łącznik?
W przypadku wyrazów złożonych pisanych z łącznikiem (w tym także i dwuczłonowych nazwisk), których przeniesienie do następnego wiersza wypada w miejscu ich złożenia, czyli w miejscu, w którym znajduje się łącznik, to znak dzielenia (-) umieszczamy przed łącznikiem, co ostatecznie powoduje, że w druku pierwszy wiersz kończy się łącznikiem, a drugi zaczyna od łącznika. W zasadzie zatem nie jest to powtórzenie łącznika, choć tak właśnie może wyglądać :-).
Katarzyna Wyrwas
Interpunkcja2004-11-12
Czy przed by oraz a należy stawiać przecinek?
Przed tymi spójnikami należy postawić przecinek, jeśli wprowadzają jakiś typ zdania składowego w zdaniu złożonym, np. Walczą, by zwyciężyć (okolicznikowe celu), Prosił, by tam nie jechać (dopełnieniowe), Kot spał, a pies czuwał (współrzędne przeciwstawne). Jeśli a występuje w funkcji i, czyli łączy jakieś treści, nie stawiamy przed nim przecinka, np. znaleźć się między młotem a kowadłem.
Katarzyna Wyrwas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166